TRƯỜNG THCS TÂN AN

Đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình Hóa, phường Hóa An,TP Biên Hòa, Đồng Nai

Email:  c2tanan@bienhoa.edu.vn

Điện thoại: 02513954253

webside: thcstanan.edu.vn

1/ Đặc điểm, tình hình:

- Trường THCS Tân An được sáp nhập giữa hai trường Cấp 2 Hóa An và cấp 2 Tân Hạnh theo QĐ số 1305/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 1992 của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa. Sau khi sáp nhập trường được chia làm 2 cơ sở, cơ sở chính là trường Cấp 2 Hóa An, cơ sở 2 đóng tại trường cấp 2 thuộc xã Tân Hạnh. Từ năm 2001 trường được xây dựng mới và tập trung về 1 địa điểm thuộc ấp Bình Hóa xã Hóa An nay là trường THCS Tân An, khánh thành ngày 20 tháng 9 năm 2001.

- Năm 2012, trường được xây thêm dãy 12 phòng học mới, nâng tổng số phòng học lên 25 phòng, được trang bị mới 1 phòng học bộ môn Tiếng Anh. Năm 2014 được trang bị mới 02 phòng thiết bị tiên tiến.

- Hiện nay, với nhiệm vụ dạy học sinh con em nhân dân xã Hóa An.

- Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Hàng năm trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

- Nhà trường nhiều năm được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt trên 95%.

- Đã được công nhận Trường THCS đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 1 theo Quyết định số 1293/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2016.

2/ Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; Tuyển con em nhân dân hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6, vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

- Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Ban giám hiệu nhà trường